Tin tức Tin tức TDIS
Thông báo mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ Phần Đầu  & Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông tin về Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết xem file đính kèm:

01. Thông báo mời họp

02. Chương trình Đại Hội Cổ Đông

03. Quy chế tổ chức họp

04. Mẫu đăng ký tham dự hoặc Ủy quyền

Các tin khác:
Hiện có 2 Khách online
Số lươt truy cập : 101749
Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông
Địa chỉ: Tầng 2 – Tòa nhà X2 – 70 Nguyên Hồng – Đống Đa – Hà Nội
Email: info@tdis.vn - Tel: 04. 3537 7708 – Fax: 04. 3537 7730
DESIGNED BY HAIDANG MEDIA